a LlimonaStudio la nostra
filosofia es basa en el respecte i
enriquiment del nostre
entorn amb creativitat… per
poder gaudir-ne.

Creem espais singulars i
únics col·laborant amb
artesans de la zona.
Junts, explorem
possibilitats, reimaginem
objectes utilitaris i
decoratius, fets amb
tècniques artesanals.

A LlimonaStudio, busquem
sempre el balanç entre
tradició i avantguarda, sense
perdre els forts llaços amb la
herència cultural de l´Empordà.